Irak Dışına Yabancı Para Transfer Kuralları

Kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörün finansmanın engellenmesi kuralları gereğince Irak dışına para transfer miktarının tek seferde 10.000 Amerikan Doları ve muadili döviz cinsi olması halinde söz konusu havalelenin hesaptan yapılması zorunlu olmasının yanısıra paranın kaynağını gösterir kanıtlayıcı fatura,sözleşme,hak ediş belgesi,alım-satım belgeleri,gümrük beyannameleri gibi belgelerin de ibraz edilmesi zorunludur. Bu kurallar dizisi Irak ülke içi transferlerde geçerli değildir.